Pôžičky bez doloženia príjmu

28.05.2011 17:35

V prvom rade by sme si ale mali vysvetliť, čo pojem pôžička bez dokladovania príjmu znamená. Sám názov nás už informuje, že uchádzači o pôžičku budú v priebehu procesu získavania pôžičky oslobodení od preukazovaní svojich príjmov. Iste, pravdou skutočne zostáva už vyššie zmienený fakt.
Prečo niekto nechce dokladať svoje príjmy?
Svoje príjmy nechcú preukazovať hlavne ľudí bez zamestnania. Dôvodom je, že momentálne žiadne príjmy nemajú a tak ich nemôžu ani preukázať. Svoje príjmy však nemôžu preukázať ani ženy na materskej dovolenke. Materský příspvěk pre ženy sa totiž vôbec nepočíta ako príjem! Je to minimu pre ženu a jej dieťa.
Preukazovať svoje oficiálne príjmy však často nechcú ani podnikatelia a živnostníci, ktoré uplatňujú výdavky paušálom. Výsledkom potom je, že ich oficiálne príjmy sú oveľa menšie, než by tomu bolo v skutočnosti, ak by uplatňovala výdavky podľa skutočných výdavkov a né paušálom.
Ako sa pôžičky bez preukazovania príjmu poskytujú
Najprv je nutné si objasniť a vysvetliť, akým spôsobom sa takéto pôžičky (úvery) poskytujú. Takže, jedná sa o právny vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorí medzi sebou uzatvárajú zmluvu o poskytnutí pôžičky bez preukazovania príjmu. Dlžník sa svojím podpisom zaväzuje, že po uplynutí dohodnutej doby navráti druhej strane, teda veriteľmi všetku finančnú výšku pôžičky, ktorú od veriteľa na samom začiatku získal.
Výhody pôžičky bez doloženia príjmu
Pôžička bez dokladovania príjmu je jednoduchú administratívnu činnosť, pretože na jej vybavenie nie je potreba poskytovať žiadne podporné dokumenty o svojom zamestnaní. Vďaka tomu je relatívne veľmi rýchla a pre žiadateľov úplne nenáročná. Stačí predložiť dva doklady totožnosti a peniaze sú takmer na ceste. Zvyčajne sa jedná o online formu vybavenie, takže človek len vyplní formulár a čaká, až sa mu zamestnanec spoločnosti ozve. Všetko z pokoja svojho domova.